Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
                                       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Στο διήμερο 19&20 Μαΐου, στο Βόλο, η ΔΟΕ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ συνδιοργάνωσαν τη διημερίδα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: προκλήσεις- εξελίξεις- προοπτικές. Βιώνοντας τη διάλυση της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης διαμορφώνουμε τις προτάσεις για το αύριο».
Αντιλαμβάνεστε πως είναι αδύνατο σε μία τέτοια ενημέρωση, να παρουσιαστούν όλα όσα ελέχθησαν σε ένα συνέδριο που η διάρκειά του ξεπέρασε τις δέκα ώρες.  
 Θα προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε ορισμένες μόνο από τις θέσεις που ακούστηκαν από τους κ.κ.  Βουβουγυιό, Λολίτσα και Βλάχο και στη συνέχεια θα περιγράψουμε μόνο το σκοπό της εισήγησης του κάθε πανεπιστημιακού ομιλητή.
 Δ.  Βουβουγυιός (Πρόεδρος ΠΤΕΑ Παν/μίου Βόλου)
- Το πτυχίο που δίνεται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, να αποτελούν εργαλεία δουλειάς δηλαδή να κατοχυρώνουν εργασιακά δικαιώματα.
- Υπερασπίστηκε την αναγκαιότητα της ύπαρξης των ΠΤΕΑ, των οποίων οι απόφοιτοι πρέπει να έχουν προτεραιότητα.
- Αποκάλυψε πως η επόμενη συνάντηση των προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων θα γίνει με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την ΕΑΕ.
Κ. Λολίτσας (Πρόεδρος του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ)
Ανέφερε τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην ΕΑΕ επικεντρώνοντας κυρίως στα παρακάτω:
-          Απουσία μόνιμου προσωπικού.
-          Ποτέ δεν έγινε διαγωνισμός ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ.
-          Πολλές δομές της ΕΑ είναι ακατάλληλες.
-          Σχεδόν ανύπαρκτα τα Ολοήμερα Σχολεία ΕΑ.
-          Πρέπει να υπάρξει άμεσα ενίσχυση των δομών των Ειδικών Σχολείων.
-          Απουσία αναλυτικών προγραμμάτων. Ξεπερασμένα όσα υπάρχουν.
-          Έχουν αφεθεί  στην τύχη τους οι υποστηρικτικές δομές, όπως τα ΚΕΔΔΥ.
-          Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε όρους όπως συμπερίληψη, συνεκπαίδευση κ. ά.
Φ. Βλάχος (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
- Σκοπός της εισήγησης του ήταν να παρουσιάσει την πορεία της ΕΑ στη χώρα μας, αλλά και τα ζητούμενα για το μέλλον.
- Εξέφρασε την άποψη πως είναι αναγκαιότητα η κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των αποφοίτων των τμημάτων της ΕΑ.
- Υποστήριξε πως η ΕΑ είναι ένας τομέας που γίνονται πειραματισμοί, προκειμένου να γίνουν αλλαγές συνολικά στην εκπαίδευση.
- Έκανε τη διαπίστωση πως από το 1998 την ΕΑΕ την απασχολούν τα ίδια ακριβώς ζητούμενα.
- Αφού έγινε αναφορά στο παρελθόν της ΕΑΕ στην Ελλάδα, υποστήριξε (στο παρόν) πως την τελευταία επταετία οι δομές της ΕΑΕ δέχθηκαν πολλές τροποποιητικές νομικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση μνημονιακών επιταγών.
- Τα ζητούμενα για το μέλλον:
Α. Να υλοποιηθούν οι νομοθετικές προβλέψεις για «παροχή ίσων ευκαιριών, για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, την οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και την κοινωνική ένταξη…»
Β. Να μην υπάρχουν κομματικές αντεγκλήσεις.
Γ. Να υπάρξει αναβάθμιση της ΕΑΕ με ενταξιακό προσανατολισμό.
Δ. Ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης.
Ε. Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών.
ΣΤ. Αναγνώριση και εφαρμογή των εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας.
Ζ. Αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ, ώστε να αποτελέσει φορέα υποστήριξης.
Η. Αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού που αναλαμβάνει την υποστήριξη.
Θ. Παρακολούθηση τετραετών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην ΕΑΕ.
- Τέλος ο κ. Βλάχος έκανε και  κάποιες προτάσεις:
Α. Να γίνουν μόνιμοι διορισμοί.
Β. Να εναρμονιστεί η νομοθεσία της ΕΑ με αυτή της γενικής αγωγής.
Γ. Να γίνονται οι προσλήψεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και όχι από το ΕΣΠΑ.
Δ. Να υπάρξει καλύτερος τρόπος διάγνωσης.
Ε. Να είναι δεσμευτική η διάγνωση των ΚΕΔΔΥ.
ΣΤ. Ενεργή ένταξη του γονέα στη διαδικασία διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών.
Ζ. Προώθηση της ένταξης των μαθητών ΕΑΕ στη γενική παιδεία.
Η. Να γίνεται πρώιμη παρέμβαση.
Θ. Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.
Σ. Τζιβινίκου ( Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
Σκοπός της εισήγησης ήταν να αποσαφηνιστούν έννοιες όπως ενταξιακή εκπαίδευση, πρώιμη παρέμβαση, παράλληλη στήριξη, διαγνωστικοί φορείς και υπηρεσίες και να τις εντάξει σε ένα πλαίσιο/ μοντέλο εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.
Σ. Σούλης (Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
Σκοπός της εισήγησης ήταν να αναφερθεί στο θεσμοθετημένο δικαίωμα για καθολική ένταξη των ατόμων με αναπηρία/ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι αλλά και τις νέες κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί και προβάλλουν πλέον επιτακτική την ανάγκη, το σχολείο της γειτονιάς να μετασχηματιστεί σε ένα Σχολείο για Όλους.
Ι. Αγαλιώτης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
Σκοπός της εισήγησης ήταν να επισημάνει την διάκριση των αποφοίτων των ΠΤΕΑ από εκείνους  με μεταπτυχιακούς  τίτλους σπουδών και να αναδείξει τη δυνατότητα οι ειδικοί παιδαγωγοί να αναδειχθούν και να εξελιχθούν σε «συντονιστές εκπαιδευτικής συμπερίληψης». (Ο συντονιστής εκπαιδευτικής συμπερίληψης οργανώνει την υλοποίηση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές ανάγκες, σε όλες τις τάξεις του σχολείου στο οποίο ανήκει, συνεργαζόμενος με κάθε μεμονωμένο εκπαιδευτικό, χωρίς να έχει τη ευθύνη ενός τμήματος ή να βρίσκεται μόνιμα σε έναν χώρο.)
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ομολογουμένως πρόκειται για μια άκρως επιτυχημένη διημερίδα, στην οποία για πρώτη φορά συμμετείχαν τόσοι πολλοί φορείς και συλλογικότητες, που διαλεκτικά συζήτησαν πάνω στα σοβαρά ζητήματα της ΕΑΕ (έστω και τόσο καθυστερημένα!!!).
Πέρα από τις εισηγήσεις σπουδαίων πανεπιστημιακών της ΕΑΕ, ξεχώρισε η κορυφαία, κατά την άποψή μας, στιγμή της στρογγυλής τραπέζης, όπου οι συλλογικότητες (ΣΑΤΕΑ, ΕΝΑΛΕΑ, ΠΕΣΕΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ κ.ά.) ρωτούνταν και δίνανε η καθεμιά τη δική της άποψη, για θέματα που απασχολούν την ΕΑΕ.
Είναι αυτονόητο πως ακούστηκαν πολλές και  σημαντικές θέσεις, σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικές, από ανθρώπους πολύ ειδικούς στα θέματα της ΕΑΕ, ανθρώπους που το κύρος και οι γνώσεις  τους, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Πιστεύουμε (και ελπίζουμε) πως η φαρέτρα της ΔΟΕ «γέμισε» με όπλα και στο συνέδριο του Ιουνίου να αξιοποιηθούν

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Ε. Α/ΘΜΙΑΣ
             ΚΟ΄ΖΑΝΗΣ                                                


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη,  16/5/2017 Αρ.Πρωτ.: 12

Παπαγιάννη 3  50100 Κοζάνη
Τηλ –fax 2461034739                                         
Email: sypekoz@gmail.com                                               
ΠΡΟΣ:
ΜΕΛΗ ΜΑΣ
TΗΛ.6953004811

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-  ΚΑΛΕΣΜΑ-ΨΗΦΙΣΜΑ

  Η παρούσα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες, ανασύρουν και επικαλούνται επιστημονικές θεωρίες για να αιτιολογήσουν τις πολιτικές τους επιλογές και πρακτικές. Έρχεται και αυτή ακολουθώντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να εφαρμόσει τους σχεδιασμούς της ΕΕ και του ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση και μέσα σ’ αυτούς εισάγει και εφαρμόζει την «συμπερίληψη».
  Ο όρος «συμπερίληψη» ή «συνεκπαίδευση» δεν αποτελούν ρηξικέλευθη σκέψη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  Σύμφωνα με τον επικρατέστερο ορισμό: «Συνεκπαίδευση είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με ειδικές ανάγκες με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές ανάγκες, μέσα στα κοινά σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης». Για οικονομία χώρου δεν θα παρουσιάσουμε το πλαίσιο εφαρμογής και τις συνέπειες της συγκεκριμένης θεωρίας στον διεθνή χώρο. Στην Ελλάδα λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αφού μιλάει για «τα καημένα τα παιδιά», εισάγει την πρακτική της συμπερίληψης με το πομπώδες σύνθημα «ένα σχολείο για όλους, ίσες ευκαιρίες μάθησης». Και εδώ έρχεται η σκληρή εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  Οι δομές Ειδικής Εκπαίδευσης, ενταγμένες στο γενικό σχολείο ή αυτόνομες, χαρακτηρίζονται από υποτυπώδη εκπαιδευτική κάλυψη των αναγκών των παιδιών με ειδικές ανάγκες (από τους 200.000 μαθητές που χρίζουν ειδικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, μόνο οι 18.000 περίπου την έχουν), υποχρηματοδότηση, ανυπαρξία μόνιμου προσωπικού, ειδικούς παιδαγωγούς τους αναγκάζουν να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για ολόκληρη την εκπαιδευτική εβδομάδα σε μία τοποθέτηση αλλά να μοιράζονται σε διαφορετικών σχολείων 2 ή 3 παράλληλες στηρίξεις ή σε 2 τμήματα ένταξης μένοντας ακάλυπτοι οι μαθητές, υποστελέχωση με τις απαραίτητες ειδικότητες, ελλείψεις σε υλικοτεχνικό υλικό, ανεπαρκείς μεταφορές, κ.α.      Και απ’ την άλλη η γενική εκπαίδευση δεν προλαβαίνει να μετράει περικοπές, συγχωνεύσεις σε σχολεία που δεν χωράνε τους μαθητές τους, τμήματα που ξεπερνούν τους 25 μαθητές, ελλείψεις σε κτηριακό και εκπαιδευτικό υλικό, τεχνητά πλεονάσματα σε προσωπικό, εκπαιδευτικούς αφημένους χωρίς ουσιαστική επιμόρφωση και στήριξη, αναλυτικό πρόγραμμα και ύλη που έχουν ήδη δημιουργήσει μαθητές πολλών ταχυτήτων, κ.α.
  Έτσι λοιπόν μέσα σ’ αυτή τη γενική εκπαίδευση που λίγα χρόνια πριν αποδεικνύονταν ανίκανη να εκπαιδεύσει τους μαθητές με ειδικές ανάγκες  τώρα στην ίδια και ακόμη πιο αποδομημένη, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα τους «τοποθετήσει», για να οδηγηθούμε, όπως λένε, «σ’ ένα σχολείο για όλους». Πώς, για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργήσει ένας μαθητής στο φάσμα του αυτισμού (όχι απαραιτήτως χαμηλής λειτουργικότητας) σε μια τάξη 27 μαθητών με εντατικό πρόγραμμα και ρυθμούς και σε ένα σχολείο 250 μαθητών; Επιτυγχάνεται ένταξη και λειτουργία ή κακοποίηση; Πού είναι η παιδαγωγική ορθότητα και δικαιοσύνη όταν ένας μαθητής αναγκάζεται να ακολουθήσει μια ομάδα που αδυνατεί τη στιγμή που αδυνατεί να το πράξει και να μοιάσει μ’ αυτήν όταν οι δικές του ανάγκες είναι διαφορετικές; Και φυσικά αυτές οι διαφορετικές ανάγκες δεν συνιστούν πρόβλημα αλλά στόχο για διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατάλληλου σχολικού χώρου με κατάλληλα ειδικευμένους παιδαγωγούς και επιστήμονες. Τα παιδιά με μέτριες ή σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικές ανάγκες επειδή ακριβώς ξεκινούν από άνιση και διαφορετική βάση σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, χρειάζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα «ανισότιμη», δηλαδή προνομιακή μεταχείριση, για να μπορέσουν να κατακτήσουν την ισοτιμία τους.
  Απέναντι σ' αυτά τα παιδιά, το σχολείο και ο παιδαγωγός έχουν μεγάλο χρέος. Οφείλουμε να βλέπουμε πως πίσω από τις μεγαλοστομίες της, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρμόζει πολιτικές που στον πυρήνα τους  θεωρούν τους μαθητές μας με ειδικές ανάγκες ως βάρος και κόστος που πρέπει να περικοπεί προκειμένου να υπάρξουν πλεονάσματα, να περισσέψουν χρήματα και να εξακολουθούν να χαρίζονται σε τραπεζίτες, μεγαλο-επιχερηματίες, βιομηχάνους και εφοπλιστές. Οφείλουμε να περιφρουρήσουμε τα δικαιώματα των μαθητών μας όπως και του σχολείου που τους αρμόζει. Και η στήριξη, η εκπαίδευση, η μόρφωση που χρειάζονται οι μαθητές μας δεν είναι μόνο ζήτημα γνώσης και αυταξία αλλά ζήτημα ζωής που εμείς οι εκπαιδευτικοί, σε συμμαχία με τους γονείς και ευρύτερα τους άλλους εργαζόμενους, μπορούμε να κατακτήσουμε. Στο μέλλον δεν αποκλείεται να κληθεί τεχνητά πλεονάζον προσωπικό γενικής αγωγής με ολιγόωρα ή ολιγοήμερα σεμινάρια να αναλάβει την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  Το ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ λοιπόν καλεί τους συναδέλφους να μη πάρουν μέρος στο σεμινάριο το οποίο διοργανώνει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΑΕΔΟΝΙΑΣ στις 29 Μαϊου 2017 και δηλώνει αποφασισμένο να το μπλοκάρει και με φυσική παρουσία.
                                                                                


                                                                    ΤΟ Δ.Σ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /  Για Δ.Σ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
1.ΚΩΤΟΥΛΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
2.ΔΟΥΓΑΛΗ  ΕΛΕΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
3.ΒΙΛΔΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
4.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ
5.ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ
6.ΒΕΛΩΝΗΣ  ΘΩΜΑΣ
Δ.Α.Κ.Ε
7.ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ.Α.Κ.Ε
8.ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ  ΕΛΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
9.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΕΞ.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Για  Ε.Ε
Για  Ε.Ε
1.ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗ.ΣΥ
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ
3.ΓΑΓΑΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ
Δ.Α.Κ.Ε
                                              
ANΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ    για  την   Γ.Συνέλευση της  ΔΟΕ
1.ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΑ
2. ΚΩΤΟΥΛΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
3.ΒΕΛΩΝΗΣ  ΘΩΜΑΣ
4. ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ.Α.Κ.Ε
5. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ
Περιοχή συνημμένων