Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014-2015


Πρόεδρος  :  Χαλβατζής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος :  Γαλογάυρος Φώτιος
Γραμματέας  :  Βίλδος Αθανάσιος  
Ταμίας :  Κουμαντζιά Ελένη 

Μέλη :

Κυριακόπουλος Χρήστος
Κοζικόπουλος Νικόλαος
Κουτσώνα Εριφύλη (Φιλιώ)
Δεμερτζίδης Κωνσταντίνος
Γκουτζιομήτρος Ανδρέας