Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από την επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες

Αρ. Πρωτ:196
Αθήνα  22/9/2011
Προς
Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
KOIN: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
       
Θέμα: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από την επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες

Κυρία Υπουργέ,
            Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση είναι ενιαία, υποχρέωση της πολιτείας είναι να αντιμετωπίζει τους λειτουργούς της με ενιαίο τρόπο. Ο διαχωρισμός και η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών, μόνο προβλήματα δημιουργεί στην ήδη ελλειμματική διάρθρωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.
            Η μη πρόβλεψη συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες, που εκτός από τυπικά παρέχουν και ουσιαστικά προσόντα, δεν προάγει την αρχή της ισότητας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και δημιουργεί προϋποθέσεις πιθανής μελλοντικής κατηγοριοποίησής τους – χωρίς ευθύνη τους – σε χαμηλότερες κλίμακες.
            Η στέρηση της δυνατότητας των συναδέλφων ειδικοτήτων, από την επιμόρφωση β’ επιπέδου, στις νέες τεχνολογίες, είναι πράξη λανθασμένη και δημιουργεί ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της, ιδιαίτερα όταν προβάλλονται ως δήθεν επιχειρήματα, η έλλειψη επιμορφωτών και σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να δημιουργηθούν άμεσα όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία πιστοποίησης β’ επιπέδου.
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου